The Mechanics of Breath – Göteborg

August 26th,
Teater Trixter, Göteborg, 19:00

Music by:
Alessandro Perini, Rachel Beja, Francesco Del Nero, Miki Manabe, Lina Järnegard, Jonatan Sersam, Johan Svensson

Heather Roche, clarinet
Eva Zöllner, accordion 

Powered by Hertzbreakerz 

Klarinettisten Heather Roche och accordionisten Eva Zöllners duo ger konserter av ständigt skiftande estetik och fokus med ett äventyrligt musikskapande, kreativt risktagande och innovation som riktmärke. Genom sina beställningar och samarbeten med tonsättare skapar de en ny och spännande repertoar som de tar med till scener så som Unerhörte Musik i Berlin och biennalen i Venedig. Den 18 mars får vi möjligheten att upptäcka Zöllner och Roche i Göteborg! Duon kommer spela 7 nya verk, speciellt skrivna för ensemblen till denna turné, av Miki Manabe, Lina Järnegard, Jonatan Sersam, Alessandro Perini, Johan Svensson, Rachel Beja och Francesco del Nero.

teater Trixter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s